Guide

Välkommen

Gobius C är ett helt nytt tankövervakningssystem som ger dig exakt nivå och volym, oavsett tankens geometri.
Gobius C är utvecklad för dig som vill veta den exakta tanknivån så att det inte blir några gissningar, ingen installation inuti tanken och inga tråkiga överraskningar, som t ex ofrivillig överfyllnad av septiktankar.
Enkel och exakt så att du kan “C” nivån inuti din tank.

Säkerhetsvarning

Tankövervakningssystem bör endast installeras av en person som är kompetent och med erfarenhet av att arbeta med elsystem och bränsletankar. Allt arbete som involverar bränsletankar bör utföras med yttersta försiktighet på grund av möjligheten att antända bränsleångor. Våra tankövervakningssystem är designade för att vara exakta och pålitliga. De bör dock endast användas som hjälpmedel.

När du hämtar hem appen behöver du vara ansluten till Internet, men därefter behöver du inte vara uppkopplad till Internet. Om du önskar se tanknivån på din smartphone når du sensorn via din telefons Bluetooth. Slutligen, om du bara ansluter sensorn till en kontrollenhet eller ett visarinstrument, behövs inte din telefon.

Denna information är i tre delar

 • I förpackningen
 • Montering av sensorn på tanken
 • Inställning av sensorn

I förpackningen

Gobius C är redo att användas, allt finns i förpackningen. Du har sensorn med en förmonterad 3M-tape, en snabbguide och en extra 3M-tape. Har du anskaffat en Gobius C (svart) för NMEA 2000, följer det med en kabel som du kopplar sensorn direkt till NMEA 2000 nätverket. Har du köpt en Gobius C (orange) med analoga utgångar, följer det med en kabel för att ansluta till en strömkälla (12-24 V), och att ansluta externa enheter, som varningsljus/summer, kontrollsystem och analoga visarinstrument. Snabbguiden ger dig en kort översikt över installationen. Sensorn är vattentät IP 66.

 

Montering av sensorn på tanken

Förklarar hur du fäster sensorn på tanken och skillnaden mellan plast- och metalltankar. För metalltankar behöver du ett hål i tankväggen (1 ¼”) och vår adapter. Gobius C kan inte läsa igenom metaller som rostfritt stål, stål och aluminium. För alla typer av tankar behöver du minst 65 mm utrymme ovanför tanken.

 

Inställning av sensorn

Här kan du ange exakt information för din tank, inklusive storlek, volym och typ av vätska. Dessutom kan du välja på vilka nivåer du vill få ett nivålarm och vilket protokoll som ska ställas in för att kommunicera med externa enheter korrekt. Du kan också redigera, spara, ta bort och göra en fabriksåterställning. Den nödvändiga kalibreringen görs också här.

Låt oss genast börja!

Sensor för NMEA 2000

Sensor med analoga utgångar

Guide 1

Installation på plasttankar

Observera att denna Gobius monteras på toppen av tanken, inte på en vertikal sida. Tänk också på att denna övre vägg måste vara horisontell, dvs inte lutande.
Maximal tankväggtjocklek är för polyeten 12 mm, glasfiber 8 mm och glas 5 mm.

 1. Hitta en plats inte för nära en kant, det minsta avståndet är 35 mm från kant sensor till en kant av tanken
 2. Rengör ytan på tanken med 3M-servetten. Du kan också använda aceton.
 3. Kontrollera att temperaturen på tanken är minst +20 C / 76 F.
 4. Placera sensorn på tanken och tryck hårt på den.
 5. Vänta 15 minuter tills tejpen har stelnat.

Notera:
Du behöver minst 65 mm fritt utrymme ovanför tanken för att montera sensorn.
Detta är också viktigt. Det får inte finnas något inne i tanken som gör att det inte är “fri sikt” för sensorn att mäta vätskenivån ända ner till botten.
Om du vill kan du lägga en tunn silikonsträng runt kanten på sensorn för att stärka fästet. Vi rekommenderar inte att du använder tvåkomponentslim för att fästa sensorn.

Guide 2

Installation på metalltankar

För alla typer av metalltankar måste du ha ett hål i tankväggen, minst 44 mm i diameter. Gobius C kan inte mäta genom metallväggar. I många fall finns det tankar med “standard” hål för interna nivåindikatorer, som Wema och kompatibla nivåindikatorer (KUS, VDO, Biltema…).

Standard hål, 1 1/4″
För att montera sensorn måste du skruva loss den andra nivåindikatorn men behålla fästet på tanken. Med vår nya adapter (beställs separat) kan du använda fästet på tanken och montera sensorn med denna adapter. Har du långa skruvar i fästet bör du byta till korta. Långa skruvar kan störa mätningen.

 1. Hitta en plats inte för nära en kant, det minsta avståndet är 35 mm från kanten av sensorn till en kant av tanken
 2. Sätt tillbaka skruvarna i fästet
 3. Ta bort skyddspapperet från tejpen
 4. Sätt sensorn på adaptern och skruva fast den för hand, inte för hårt
 5. Vänta 15 minuter tills tejpen på adaptern har hårdnat

Notera:
Du behöver minst 90 mm fritt utrymme ovanför tanken för att montera sensorn. Detta lediga utrymme inkluderar adaptern.
Detta är också viktigt. Det får inte finnas något inne i tanken som gör att det inte är “fri sikt” för sensorn att mäta vätskenivån ända ner till botten.

Guide 3

Anslut till en strömkälla, 12-24 volt

Använd den svarta ledningen på sensorkabeln till – kontakten och den röda till + kontakten. (Om du gör tvärtom uppstår ingen skada.) Den röda lampan på sensorns ovansida lyser med fast sken när sensorn är ansluten till strömkällan. Senare kommer lampan att blinka när sensorn mäter. Längre fram i denna instruktion kommer du att se hur du ställer in sensorn exakt för ditt behov.

 

Analog kabel
NMEA 2000 kabel

Guide 4

Integrera med kontrollsystem och externa enheter

Med Gobius C får du flera olika alternativ för att integrera sensorn med andra system. Det vill säga att du förutom att se den exakta nivån på din telefon kan du se aktuell nivå på externa instrument och på ditt styrsystem. Tabellen och illustrationen visar alla möjligheter.

text Alt Text

Kopplingsschema för analoga utgångar

Röd Svart Vit Grå Brun Grön Gul Blå

Kraftmatning (12-24 V) +

X

Kraftmatning (12-24 V) –

X

Spänning utgång, 0-5 V

X X

Strömslinga, 4-20 mA –

X

Strömslinga, 4-20 mA +

X

Larm 1

X X

Larm 2

X X

Resistiv utgång, 10-180 / 240-33 Ohm

X X X

Ladda här ner en detaljerad beskrivning på alla utgångar

Guide 5

Inställning av sensorn

Nu återstår sista delen för att börja använda din nya tankmätare. Nu ska du ange vilken vätska, tank geometri, tank djup, volym mm, som gäller för din tank. Du kan även ange vilka larmnivåer (i %) som skall användas, samt om du tänker ansluta sensorn till ett annat instrument eller system, dvs vilken signal som sensorn skall ställas in på (10-180/240-33 Ohm, 4-20 mA eller 0-5 Volt. Har du köpt NMEA 2000 versionen, ska du med den medföljande kablen ansluta den sensorn till ditt NMEA 2000 nätverk.

Vänligen ladda ner appen från App Store eller Google Play

Notera:
Den automatiska kalibreringen görs för att sensorn ska lära sig din tanks egenskaper. Detta behövs vid nyinstallation, men även vid andra tillfällen. Din app påminner dig alltid när det behövs.

Mycket viktigt för kalibreringen:
Syftet med kalibreringen är att mäta radarreflektioner från statiska föremål i närheten av Gobius C sensorn. Under kalibreringen måste därför avståndet från ovansidan av tanken till vätskenivån i tanken vara större än 150 mm (6 tum).

 

Överfyll aldrig din tank

Det är aldrig bra att överfylla en tank med vätskor, speciellt bensin, diesel och septikvätska. Var därför försiktig när du ser på din telefon eller på ett analogt instrument att tanken är på väg att bli 100% full. I Gobius värld är 100% fullt 60 mm från toppen av tanken. Detta för att hjälpa dig att inte överfylla din tank, dvs du får en säkerhetsmarginal som du inte bör överskrida.

Guide 6

Appen (arbete pågår)

När du har startat appen kan du klicka på Add Sensor, så finner appen din sensor. Från samma sida lägger du till flera än en sensor. Du kanske ska installera Gobius C till både vatten- och bränsletanken.

 

 

Start
Nästa sida
New parametres