Guide

Velkommen

Gobius C er et helt nytt tankovervåkingssystem som gir deg nøyaktig nivå og volum, uavhengig av tankgeometri. Gobius C er utviklet for deg som ønsker å vite nøyaktig tanknivå slik at det ikke blir gjetninger, ingen installasjon inne i tanken og ingen kjedelige overraskelser, som ufrivillig overløp av septiktanker. Enkel og nøyaktig slik at du kan “C” nivået inne i tanken.

Sikkerhetsadvarsel

Tankovervåkingssystemer skal kun installeres av en person som er kompetent og erfaren i arbeid med elektriske systemer og drivstofftanker. Alt arbeid som involverer drivstofftanker bør utføres med ekstrem forsiktighet på grunn av muligheten for antennelse av drivstoffdamp. Våre tankovervåkingssystem er designet for å være nøyaktige og pålitelige. De skal imidlertid kun brukes som hjelpemidler.

Når du laster ned appen, må du være koblet til Internett, men etter det trenger du ikke være koblet til Internett. Hvis du vil se tanknivået på smarttelefonen din, når du sensoren via telefonens Bluetooth. Til slutt, hvis du bare kobler sensoren til en kontroller eller skjerm, trenger du ikke telefonen din.

Denne informasjonen er i tre deler

 • I boksen
 • Montering av sensoren på tanken
 • Sett opp sensoren

I boksen

Gobius C er klar til bruk, alt er i pakken. Du har sensoren med en forhåndsmontert 3M tape, en hurtigguide og en ekstra 3M tape. Hvis du har anskaffet en Gobius C (svart) til NMEA 2000, følger det med en kabel som du kobler sensoren direkte til NMEA 2000-nettverket. Hvis du har kjøpt en Gobius C (oransje) med analoge utganger, følger det med en kabel for å koble til en strømkilde (12-24 V), og for å koble til eksterne enheter, som varsellys/summer, kontrollsystemer og analoge indikatorer . Hurtigguiden gir deg en kort oversikt over installasjonen. Sensoren er vanntett IP 66.

Montering av sensoren på tanken

Forklarer hvordan du fester sensoren til tanken og forskjellen mellom plast- og metalltanker. For metalltanker trenger du et hull i tankveggen (1 ¼”) og vår adapter. Gobius C kan ikke lese gjennom metaller som rustfritt stål, stål og aluminium. For alle typer tanker trenger du minst 65 mm plass over tanken.

Sett opp sensoren

Her kan du legge inn nøyaktig informasjon for tanken din, inkludert størrelse, volum og type væske. I tillegg kan du velge på hvilke nivåer du ønsker å motta en nivåalarm og hvilken protokoll som skal stilles inn for å kommunisere med eksterne enheter korrekt. Du kan også redigere, lagre, slette og tilbakestille fabrikken. Den nødvendige kalibreringen gjøres også her.

La oss begynne!

Sensor for NMEA 2000

Sensor med analoge utganger

Guide 1

Montering på plasttanker

Vær oppmerksom på at denne Gobius er montert på toppen av tanken, ikke på en vertikal side. Husk også at denne toppveggen må være horisontal, dvs. ikke skråstilt.
Maksimal tankveggtykkelse er for polyetylen 12 mm, glassfiber 8 mm og glass 5 mm.

 1. Finn et sted som ikke er for nær en kant, minimumsavstanden er 35 mm fra kanten av sensoren til kanten av tanken
 2. Rengjør overflaten av tanken med 3M vev. Du kan også bruke aceton.
 3. Sjekk at temperaturen på tanken er minst 20C / 76 F
 4. Plasser sensoren på tanken og trykk hardt på den
 5. Vent 15 minutter til tapen har stivnet

Merk:
Du trenger minst 65 mm ledig plass over tanken for å montere sensoren.
Dette er også viktig. Ingenting inne i tanken må gjøre at det ikke er “fri sikt” for sensoren å måle væskenivået helt ned til bunnen.
Hvis du vil kan du legge en silikonsnor rundt kanten av sensoren for å styrke festet. Vi anbefaller ikke å bruke to-komponent lim for å feste sensoren.

Guide 2

Installasjon på metalltanker

For alle typer metalltanker må du ha et hull i tankveggen, minst 44 mm i diameter. Gobius C kan ikke måle gjennom metallvegger. I mange tilfeller er det tanker med “standard” hull for interne nivåindikatorer, som Wema og kompatible nivåindikatorer (KUS, VDO, Biltema…).

Standard hull, 1 1/4″
For å montere sensoren vår må du skru av den andre nivåindikatoren, men beholde braketten i tanken.
Med vår Adapter (bestilles separat) kan du bruke braketten på tanken og montere sensoren. Har du lange skruer i braketten bør du bytte til korte. Lange skruer kan forstyrre målingen.

 1. Finn et sted som ikke er for nær en kant, minimumsavstanden er 35 mm fra kanten av sensoren til kanten av tanken
 2. Skift skruene i braketten
 3. Fjern beskyttelsespapiret fra tapen
 4. Sett sensoren på adapteren og skru den fast for hånd, ikke for stram
 5. Vent 15 minutter til tapen på adapteren har stivnet

Merk:
Du trenger minst 90 mm ledig plass over tanken for montering av sensoren. Denne ledige plassen inkluderer adapteren.
Dette er også viktig. Ingenting inne i tanken må gjøre at det ikke er “fri sikt” for sensoren å måle væskenivået helt ned til bunnen.

 

Guide 3

Koble til en strømkilde, 12-24 volt

Bruk den svarte ledningen til –kontakten og den røde til +. (Hvis du gjør det motsatte, oppstår ingen skade.) Den røde lampen på toppen av sensoren vil lyse fast når den er koblet til strøm. Senere vil lampen blinke når sensoren måler. Senere i denne instruksjonen vil du se hvordan du setter opp sensoren nøyaktig for ditt behov.

 

Guide 4

Integrer med kontrollsystemer og eksterne enheter

Med Gobius C får du flere ulike muligheter for å integrere sensoren med andre systemer. Det vil si at du i tillegg til å se nøyaktig nivå på telefonen din, kan se gjeldende nivå på eksterne instrumenter og på ditt kontrollsystem. Tabellen og illustrasjonen viser alle muligheter.

text Alt Text

Koblingsskjema

Rød Svart Hvit Grå Brun Grønn Gul Blå

Strømforsyning (12-24 V) +

X

Strømforsyning (12-24 V) –

X

Ström utgang, 0-5 V

X X

Nåværende sløyfe, 4-20 mA –

X

Nåværende sløyfe, 4-20 mA +

X

Larm 1

X X

Larm 2

X X

Resistiv utgang, 10-180 / 240-33 Ohm

X X X

Last ned en detaljert beskrivelse av alle utganger her.

Guide 5

Sett opp sensoren

Nå gjenstår den siste delen for å begynne å bruke din nye tanksensor. Du må nå spesifisere hvilken væske, tankgeometri, tankdybde, volum osv. som gjelder for tanken din. Du kan også angi hvilke alarmnivåer (i %) som skal brukes, samt om du har tenkt å koble sensoren til en ekstern måler eller kontrollsystem, dvs. hvilket signal sensoren skal settes til (10-180/240-33) Ohm, 4-20 mA eller 0-5 Volt.

Last ned appen fra App Store eller Google Play

Merk:
Den automatiske kalibreringen gjøres for at sensoren skal lære egenskapene til tanken din. Dette er nødvendig under en ny installasjon, men også til andre tider. Appen din minner deg alltid på når det er nødvendig.

Veldig viktig for kalibreringen:
Hensikten med kalibreringen er å måle radarrefleksjoner fra statiske objekter i nærheten av Gobius C-sensoren. Under kalibreringen må derfor avstanden fra toppen av tanken til væskenivået i tanken være større enn 150 mm (6 tommer).

 

Overfyll aldri tanken

Å overfylle tanken for alle væsker, spesielt bensin og diesel, er aldri bra. Vær derfor forsiktig når du ser på telefonen eller på et analogt instrument at tanken er i ferd med å være 100 % full. I Gobius’ verden er 100 % full 60 mm fra toppen av tanken. Dette er for å hjelpe deg med å ikke overfylle tanken, det vil si at du får en sikkerhetsmargin du ikke bør overskride.